لیست ویلاها

صفحه بعدی
 

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 450   متراژ زمین: 515
تعداد خواب: 6
معاوضه: دارد
آدرس:امیرآباد

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 90   متراژ زمین: 201
تعداد خواب: 2
معاوضه: ندارد
آدرس:کچلده

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 130   متراژ زمین: 230
تعداد خواب: 2
معاوضه: دارد
آدرس:میرنا

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش و معاوضه    متراژ بنا: 300   متراژ زمین: 600
تعداد خواب: 3
معاوضه: دارد
آدرس:حاجی کلا

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش و معاوضه    متراژ بنا: 220   متراژ زمین: 300
تعداد خواب: 4
معاوضه: دارد
آدرس:عبدالده

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 150   متراژ زمین: 220
تعداد خواب: 3
معاوضه: ندارد
آدرس:شهربند

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 70   متراژ زمین: 150
تعداد خواب: 2
معاوضه: ندارد
آدرس:شهربند

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 70   متراژ زمین: 150
تعداد خواب: 2
معاوضه: ندارد
آدرس:شهربند

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 75   متراژ زمین: 100
تعداد خواب: 1
معاوضه: ندارد
آدرس:قصابکتی

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 190   متراژ زمین: 250
تعداد خواب: 3
معاوضه: ندارد
آدرس:رمشی

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 110   متراژ زمین: 160
تعداد خواب: 2
معاوضه: ندارد
آدرس:تازه آباد

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش و معاوضه    متراژ بنا: 130   متراژ زمین: 250
تعداد خواب: 2
معاوضه: دارد
آدرس:رمشی

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 140   متراژ زمین: 280
تعداد خواب: 3
معاوضه: دارد
آدرس:تسبیح کلا

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 75   متراژ زمین: 105
تعداد خواب: 1
معاوضه: ندارد
آدرس:باریکلا

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 180   متراژ زمین: 312
تعداد خواب: 2
معاوضه: دارد
آدرس:سائیج محله
صفحه بعدی

تبلیغات بنر

طراحی وب سایت املاک یونیک

بازگشت به ابتدای صفحه